Įmonės dokumentų rengimas

Dokumentų įforminimas užtikrina įmonės vidaus tvarką

Įmonėms tenka rengti įvairius juridinius dokumentus. Tai sutartys, vadovo įsakymai, darbuotojų priėmimo ir atleidimo dokumentai, pranešimai, protokolai, pareiginės instrukcijos, aktai, pažymos, registrai ir kt. Visa tai užima daug laiko.

 

Rengiame visus su įmonės veikla susijusius juridinius dokumentus:

• su darbo santykiais: pareiginius nuostatus, sutartis su darbuotojais, įsakymus personalo klausimais, drausminių nuobaudų įforminimo dokumentus

• civilines sutartis: nuomos, pirkimo-pardavimo, dovanojimo, paskolos sutartis

• UAB valdymo: akcininkų susirinkimo protokolus, valdybos posėdžio protokolus